FINTOUCH PUBLICATIESWij publiceren regelmatig in vaktijdschriften en zijn daarnaast auteur van verschillende boeken.
Hieronder treft u een aantal van deze publicaties aan.

Effectiviteit van Business Control verbetert niet
In Controllers Magazine 2021 afl. 2 publiceren wij de resultaten van ons 4e landelijk onderzoek naar de Control-functie in Nederland. Welke knelpunten ervaren controllers, waar kan het beter en waarom vinden organisaties het zo moeilijk om verbetering te realiseren?

Trendonderzoek: Control moet verbeteren
In samenwerking met VU Amsterdam deden wij sinds 2014 alweer voor de 4e maal onderzoek naar de Effectiviteit van Business Control in Nederlandse organisaties. Executive Finance publiceerde in maart 2021 over trendontwikkelingen in onze onderzoeksresultaten.

Competentieontwikkeling nog altijd niet hoop op agenda
Nieuw onderzoek laat zien dat businesscontrollers hun eigen controlfunctie een 6,8 als rapportcijfer geven. Dit artikel in Tijdschrift CM: 2-2019 gaat in op de noodzakelijke randvoorwaarden voor effectiviteit en laat zien dat er op dat vlak winst te halen is voor organisaties

Waarom blijken knelpunten in effectiviteit zo hardnekkig?
De knelpunten die wij in ons onderzoek naar de Effectiviteit van Business Control vonden, beheersen al geruime tijd de verbeteragenda’s van controllers en zijn niet echt nieuw. Hoe kan dat? Dit artikel in Tijdschrift CM: 4-2017 laat zien wat écht anders moet!


Knelpunten in de effectiviteit van Business Control
Waar hebben Controllers last van bij het vergroten van hun effectiviteit? Wat staat hun ontwikkeling in de weg? Begin 2017 publiceerde CMweb op basis van onze onderzoeksresultaten top 5 knelpunten die effectiviteit in de weg staan.

Succesfactoren van effectieve Business Controllers
Effectieve Business Controllers binnen Nederlandse organisaties krijgen een 7,2 als rapportcijfers. Daarmee worden zij sterk beter beoordeeld dan hun niet-effectieve collega’s die een 6,0 krijgen. Op Financieel-Management.nl beschrijven wij wat zij anders doen.

Business Control krijgt een 6,7 van lijnmanager
Dit nieuwsitem op Controlling.nl uit december 2016 gaat in op de belangrijkste uitkomsten van ons  nieuwe onderzoek naar de Effectiviteit van Business Control. Wat doen Controllers goed, waar zit hun expertise en waar zit verbeterpotentieel?

Business Partner zijn: hoe graag willen we dat?
Dat Controllers over de juiste competenties moeten beschikken, is niet nieuw meer. Maar onderzoek laat zien steevast zien dat er op dit vlak nog veel verbeterpotentieel bestaat. Deze publicatie in CM: 6 - 2016 laat zien op welke vlakken dat is.


Het geheim van effectieve business control
Vaak wordt er geopperd dat de systeemtechnische randvoorwaarden het adequaat invullen van de business partner-rol door business control in de weg staat. Ons nieuwste artikel in CM:4 laat zien dat effectieve controllers ook last hebben van ondermaatse IT-ondersteuning. Wat doen zij dan toch anders?


CFO, is uw Controller klaar voor Big Data?
Waar denkt de CFO te staan op het gebied van Big Data en in hoeverre deelt de Manager Business Control dat beeld? In onze publicatie in Executive Finance gaan wij dieper in op de verschillen die wij met ons onderzoek hebben geconstateerd.

Business Control als regisseur
Dit artikel in CM: nummer 7 presenteert de belangrijkste kenmerken van een effectieve Business Controller die wij met ons onderzoek hebben geïdentificeerd.

Kosteninzicht in verzekeringsbranche
In dit artikel uit het GA-Magazine van de NVGA wordt een model beschreven dat FinTouch samen met SVC heeft ontwikkeld om in noodzakelijk stuurinformatie binnen de verzekeringsbrache te voorzien.


Van Scorekeeper naar Business Partner : een eindeloze weg?
Hoe komt het dat Business Control er over het geheel genomen nog te weinig in geslaagd is om haar ambities waar te maken? Wat is er precies aan de hand?


Controller, creëer je eigen platform!
Deze publicatie in het Tijdschrift CM: 4 – 2015 geeft achtergrond en eerste uitkomsten van ons onderzoek naar de effectiviteit van Business Control

Kosteninzicht onmisbaar
Deze gezamenlijke publicatie geeft een korte uiteenzetting waarom kosteninzicht onmisbaar is voor een gezonde bedrijfsvoering in de verzekeringsbranche.
Onze manier van werken
is ons onderscheidend vermogen

MEER OVER ONS