In 2023 heeft FinTouch voor het Shared Service Center ICT van het ministerie van binnenlandse zaken een selectieproces begeleid voor een Cost Management applicatie. Deze casebeschrijving zet uiteen hoe wij dat in goede samenwerking met klant én leverancier(s) hebben aangepakt, en hoe de uitkomsten bijdragen aan verdere professionalisering van de organisatie.