Rondetafel voor Leiders in Finance

Rondetafel voor Leiders in Finance

Finance staat onder toenemende druk van haar stakeholders. Men verwacht snel(ler) betrouwbare, cijfermatige inzichten, en betere ondersteuning met scenario’s en forecasts. Tegelijkertijd zijn financiële processen en datakwaliteit ondermaats en staat personele...
FinTouch en FFR&D slaan handen ineen!

FinTouch en FFR&D slaan handen ineen!

Op basis van internationaal onderzoek heeft FFR&D een HPFF-raamwerk ontwikkeld met 5 succesfactoren voor een High Performance Financiële Functie. Daarin helpt een HPFF-diagnose financiële functies om periodiek te evalueren in hoeverre deze succesfactoren zijn...
Publicatie op CMweb

Publicatie op CMweb

Begin april 2023 publiceerde CM: ControllersMagazine onze onderzoeksresultaten. In een beknopt artikel schrijven onze Jeroen Jansen en Sam Dousi over de ‘5 Succesfactoren’ van Effectieve Business Controllers: wat doen zij goed en wat doen zij ánders dan...
Onderzoeksrapport 2022 beschikbaar

Onderzoeksrapport 2022 beschikbaar

Begin 2023 publiceerde FinTouch de resultaten van het 5e landelijke onderzoek naar de ‘Effectiviteit van Business Control’ dat sinds 2014 in samenwerking met VU Amsterdam wordt uitgevoerd. Wij vroegen daartoe aan meer dan 800 CFO’s, Controllers én Lijnmanagers om hun...