CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT

Samen met de mensen die uw doelstellingen helpen realiseren, vertaalt FinTouch uw bedrijfsstrategie via strategiekaarten naar concrete acties en programma’s op afdelings- en zelfs individueel niveau.

Sleutelwoorden daarbij zijn transparantie, focus, draagvlak en actiegerichtheid. Vervolgens wordt bepaald welke informatieset u nodig heeft om de voortgang op deze acties en programma’s te monitoren. Deze informatieset wordt vormgegeven in een overzichtelijke management cockpit, een compacte KPI-rapportage of een Balanced Scorecard.

Maar daar blijft onze dienstverlening niet bij, want Performance Management werkt pas ècht als het integraal onderdeel is van uw besturingsmodel, als het geïntegreerd is met uw beloningsbeleid en als het naadloos past in uw reguliere Planning & Control cyclus.

HERKENT U DIT?

Steeds meer bedrijven zien het uitrollen van omzetverhogende initiatieven en het meten van financiële & operationele prestaties als hun nieuwe speerpunten. Zo willen ze anticiperen op de onzekere economische én tegelijkertijd omzetgroei boeken. Het koppelen van doelstellingen aan bedrijfsstrategie blijkt essentieel voor het realiseren van betere financiële prestaties: wat willen we realiseren, hoe doen we dat en hoe dragen afdelingen of individuen daaraan bij?

Met onze expertise op dit gebied kunnen wij u

HELPEN

Lees daarover in onze factsheet

Van FinTouch mag u hoog
KWALITATIEVE ADVIEZEN
verwachten!

Wij beschikken over de unieke combinatie van inhoudelijke expertise, uitgebreide sectorkennis en zeer ruime consulting ervaring door onze wortels bij een van de zogenaamde Big Four-companies.