COST MANAGEMENT

Het invoeren van Cost Management zorgt ervoor dat de activiteiten die waarde toevoegen voor uw organisatie meer nadruk krijgen en dat de niet waarde toevoegde activiteiten juist afgebouwd worden.

Het in kaart brengen van de causale relatie tussen kosten en producten/klanten via activiteiten is hiervoor essentieel. Op deze wijze wordt duidelijk in kaart gebracht welke producten en klanten rendabel zijn en welke niet. Alleen het hebben van dit inzicht is niet voldoende: het gaat erom aan welke “knoppen” gedraaid kunnen worden om de niet rendabele producten en klanten wel winstgevend te maken. Het antwoord hierop zit in de activiteiten. Vaak blijkt dat niet rendabele onderdelen onnodig veel of inefficiënte activiteiten kennen. Als deze oorzaken inzichtelijk gemaakt worden kan hierop gestuurd worden, zodat het rendement van de organisatie verbeterd.

FinTouch heeft jarenlange ervaring met het invoeren van Cost Management oplossingen. Wij kennen de kennen de valkuilen als geen ander. Wij zorgen ervoor dat er geen eenmalige analyse plaatsvindt, maar dat deze door de organisatie zelf periodiek herhaald kan worden, door een juiste inbedding in de planning en control cyclus. Dit vergt een goede samenwerking met de klantorganisatie tijdens de implementatie.

Indien de omvang van de organisatie het toestaat maken wij gebruik van specifieke Cost Management software zoals QPR Cost Perform, waar wij een partnership mee hebben.

HERKENT U DIT?

In economisch slechte tijden is kostenbeheersing cruciaal. Alleen maar verlagen van kosten is funest voor de ontwikkeling van een organisatie. Het is cruciaal om de relatie tussen de kosten en de dienstverlening helder te hebben, dit geldt ook in goede tijden.
Op die manier kan er op zinnige manier gestuurd worden op de kosten.

Met onze expertise op dit gebied kunnen wij u

HELPEN

Lees daarover in onze factsheet

Van FinTouch mag u hoog
KWALITATIEVE ADVIEZEN
verwachten!

Wij beschikken over de unieke combinatie van inhoudelijke expertise, uitgebreide sectorkennis en zeer ruime consulting ervaring door onze wortels bij een van de zogenaamde Big Four-companies.