Vaak wordt er geopperd dat de systeemtechnische randvoorwaarden het adequaat invullen van de business partner-rol door business control in de weg staat. Ons nieuwste artikel in CM:4 Р2016 laat zien dat effectieve controllers ook last hebben van ondermaatse IT-ondersteuning. Wat doen zij dan toch anders?