INRICHTEN FINANCIËLE FUNCTIE

Vindt u dat uw financiële functie beter kan presteren? Kan Finance te meer toegevoegde waarde bieden aan de rest van de organisatie?

FinTouch maakt samen met u inzichtelijk hoe uw Financiële Functie verbeterd kan worden bijvoorbeeld in termen van productportfolio, organisatiestructuur, aansturing of bemensing. Daartoe starten wij met een doorlichting van de huidige situatie door middel van het uitzetten van vragenlijsten, het opstellen van benchmarks of het uitvoeren van knelpuntanalyses. Op basis van beschikbare ‘best-practices’ concretiseren wij vervolgens samen met u een visie van uw optimale Financiële Functie.

Het resultaat van onze dienstverlening is een blauwdruk van uw toekomstige organisatie met een uitgewerkt actieplan om die in te richten. FinTouch neemt, uiteraard in nauwe samenwerking met u, de verantwoordelijkheid op zich om dit actieplan tot een succes te brengen!

HERKENT U DIT?

Uw financiële functie is constant in beweging!
Een fusie vraagt om integratie van rapportageprocessen, een reorganisatie resulteert in centralisatie van functies, wet- & regelgeving vereist aanpassingen in uw grootboek, of het management verwacht een proactievere houding van uw afdeling.

En terwijl uw omgeving deze veranderingen in uw financiële functie verwacht, vraagt de ‘running business’ ondertussen alle aandacht.

Met onze expertise op dit gebied kunnen wij u

HELPEN

Lees daarover in onze factsheet

Van FinTouch mag u hoog
KWALITATIEVE ADVIEZEN
verwachten!

Wij beschikken over de unieke combinatie van inhoudelijke expertise, uitgebreide sectorkennis en zeer ruime consulting ervaring door onze wortels bij een van de zogenaamde Big Four-companies.