Nieuws & publicaties

Casebeschrijving Toolselectie Kostprijsmodel

Casebeschrijving Toolselectie Kostprijsmodel

In 2023 heeft FinTouch voor het Shared Service Center ICT van het ministerie van binnenlandse zaken een selectieproces begeleid voor een Cost Management applicatie. Deze casebeschrijving zet uiteen hoe wij dat in goede samenwerking met klant én leverancier(s) hebben aangepakt, en hoe de uitkomsten bijdragen aan verdere professionalisering van de organisatie.

Workshop ‘Effectiviteit Control vergroten: aanpak & instrumenten’

Workshop ‘Effectiviteit Control vergroten: aanpak & instrumenten’

Hoe kun je als Control nu écht een verbeterslag in gang zetten? Op donderdagmiddag 14 maart 2024 organiseren wij weer een compacte workshop: wij bieden inzicht in de kenmerken van een Effectieve Control-functie en gaan in op de vijf succesfactoren in het realiseren van ‘effectiviteit. Daarmee legt u de basis voor uw eigen veranderverhaal. Interesse? Lees meer over de workshop!

Publicatie op CMweb

Publicatie op CMweb

Begin april 2023 publiceerde CM: ControllersMagazine onze onderzoeksresultaten. In een beknopt artikel schrijven onze Jeroen Jansen en Sam Dousi over de ‘5 Succesfactoren’ van Effectieve Business Controllers: wat doen zij goed en wat doen zij ánders dan hun minder effectieve collega’s?

Onderzoeksrapport 2022 beschikbaar

Onderzoeksrapport 2022 beschikbaar

Begin 2023 publiceerde FinTouch de resultaten van het 5e landelijke onderzoek naar de ‘Effectiviteit van Business Control’ dat sinds 2014 in samenwerking met VU Amsterdam wordt uitgevoerd. Wij vroegen daartoe aan meer dan 800 CFO’s, Controllers én Lijnmanagers om hun eigen Control-functie aan de hand van meerdere stellingen te beoordelen. De uitkomsten geven inzicht in onderscheidende kenmerken en voorwaarden voor ‘effectiviteit’! Interesse? Vraag het rapport aan.

Hoe kan Control de volgende stap zetten?

Hoe kan Control de volgende stap zetten?

In CM: 2022 – 7 plaatsten wij onze oproep aan Controllers en hun manager om mee te werken aan ons 5e landelijk onderzoek naar de effectiviteit van business control. Lees hier wat uit eerder onderzoek duidelijk heeft gemaakt en waar we deze editie de verdieping zoeken.

Interview met De Waal en Bilstra: HPFF

Interview met De Waal en Bilstra: HPFF

In 2016 publiceerden André de Waal en Eelco Bilstra hun boek ‘Hoe bouw je een High Performance Financial Function (HPFF)?’. In dat boek gebruikten de auteurs onder meer de resultaten van FinTouch’ eerste onderzoek. Het verschijnen van hun nieuwste boek in de HPFF-reeks is een mooie aangelegenheid om in april 2022 met de heren in gesprek te gaan over de conclusies die ondertussen te trekken zijn. Lees hier het interviewverslag.

Trendonderzoek naar de Control-functie

Trendonderzoek naar de Control-functie

Sinds 2014 doet FinTouch samen met VU Amsterdam tweejaarlijks landelijk onderzoek naar Control-functie binnen organisaties. Wij presenteren onze onderzoeksresultaten niet alleen in de vakbladen, maar op verzoek ook geregeld bij onze zakelijke relaties. Aangemoedigd door hun enthousiaste reacties, delen wij graag de meerjarige conclusies van ons onderzoek. Laat u ons weten wat úw reactie is?

Business Control-Benchmarking

Business Control-Benchmarking

In welke mate is uw Business Control-functie effectief? Met onze Benchmarktool krijgt u eenvoudig inzicht in de interne klanttevredenheid en kunt u de uitkomsten vergelijken met andere organisaties: een snelle manier om eventuele verbeterpotentieel te identificeren!

Control moet competenties op orde brengen

Control moet competenties op orde brengen

De knelpunten die wij in ons onderzoek naar de Effectiviteit van Business Control vonden, beheersen al geruime tijd de verbeteragenda’s van controllers en zijn niet echt nieuw. Hoe kan dat? Dit artikel van onze Willem van der Heijden en Rowena Dreese in Tijdschrift CM: 4-2017 laat zien wat écht anders moet!

Business Partner zijn: hoe graag willen we dat?

Business Partner zijn: hoe graag willen we dat?

Dat Controllers over de juiste competenties moeten beschikken, is niet nieuw meer. Maar onderzoek laat zien steevast zien dat er op dit vlak nog veel verbeterpotentieel bestaat. Deze publicatie in CM: 6 – 2016 laat zien op welke vlakken dat is.

Het geheim van effectieve business control

Het geheim van effectieve business control

Vaak wordt er geopperd dat de systeemtechnische randvoorwaarden het adequaat invullen van de business partner-rol door business control in de weg staat. Ons nieuwste artikel in CM:4 – 2016 laat zien dat effectieve controllers ook last hebben van ondermaatse IT-ondersteuning. Wat doen zij dan toch anders?

Nationale Controllersdag 2016

Nationale Controllersdag 2016

Op 9 juni 2016 verzorgde FinTouch in samenwerking met de RET een keuzesessie op de Nationale Controllersdag met als onderwerp: “Effectief in Control, dat gaat over u!”. Tijdens de sessie werd ingegaan op de uitdagingen die controllers ervaren om als partner van het MT op te treden. Aan de hand van stellingen werd gaandeweg duidelijk hoe men daarbij zelf de sleutel tot succes in handen heeft. Download hier onze presentatie inclusief uitkomsten.

6 juli kennissessie ‘Strategic Control’

6 juli kennissessie ‘Strategic Control’

Van Controllers wordt al jarenlang verwacht dat zij de rol van Business Partner vervullen: met relevante analyses en adviezen daadwerkelijk bijdragen aan tactische en strategische besluitvorming. Maar hoe doe je dat? Tijdens een eindemiddagsessie op woensdag 6 juli 2016 in Kasteel Woerden wisselden wij hierover van gedachten met onze relaties uit verschillende bedrijfstakken: een energieke sessie met interessante inzichten!

Samen aan tafel!

Samen aan tafel!

Naar aanleiding van onze onderzoeksresultaten naar de ‘effectiviteit van de Business Control-functie’ organiseerden wij 25 juni 2015 een rondetafelsessie met als thema “De wisselwerking tussen Business Management en Business Control: samen aan tafel!”.
Lees hier over de uitkomsten.