Onderzoek

EFFECTIVITEIT VAN BUSINESS CONTROL 2024

In samenwerking met VU Amsterdam doet FinTouch tweejaarlijks landelijk onderzoek naar de ‘effectiviteit van business control’ binnen organisaties. In 2024 alweer voor de zesde maal. Daartoe vragen wij meer dan 800 CFO’s, Controllers én Lijnmanagers om hun eigen Control-functie aan de hand van meerdere stellingen te beoordelen.

Naast het identificeren van onderscheidende kenmerken onderzoeken wij in hoeverre noodzakelijke randvoorwaarden voor effectiviteit zijn ingevuld. Denk daarbij aan het faciliteren van opleidingsprogramma’s of het integreren van competentieontwikkeling in de HR-cyclus. In het onderzoeksrapport gaan wij tevens in op trends & ontwikkelingen die wij sinds ons eerste onderzoek in 2014 constateren.

ONDERZOEKSRAPPORT 2022

De onderzoeksresultaten van de laatste editie schetsen een duidelijk beeld van de kenmerken die een effectieve business controller onderscheidt van zijn/haar niet-effectieve collega’s.
Vanuit dit beeld definieerden wij niet alleen verbeterpunten, maar deelden wij ook onze visie op belemmeringen die wij in de praktijk zien in het realiseren van verbeterpotentieel.
Wij verwachten dat individuele controllers en hun leidinggevenden daarmee hun voordeel kunnen doen!

U kunt ons onderzoeksrapport 2022 hieronder aanvragen

DE RESULTATEN VAN ONS ONDERZOEK
zijn in diverse vakbladen en platforms gepubliceerd

Gebruik onze online vragenlijst voor een
INTERNE BENCHMARK VAN UW EIGEN BC-FUNCTIE

Wij zorgen er – eenvoudig en op een snelle manier – voor dat de vragenlijst zowel door uw klant (business) als door uw eigen controllers wordt ingevuld. Uiteraard worden de interne beelden ook uitgezet tegen de landelijke uitkomsten. Neem contact met ons op om dat te regelen!

Wij zijn gespecialiseerd in het verbeteren van de
FINANCIËLE FUNCTIE
binnen organisaties.