Finance staat onder toenemende druk van haar stakeholders. Men verwacht snel(ler) betrouwbare, cijfermatige inzichten, en betere ondersteuning met scenario’s en forecasts. Tegelijkertijd zijn financiële processen en datakwaliteit ondermaats en staat personele bezetting onder druk. De waan van de dag regeert. Hoe kunt u als Leider in Finance uw stakeholders beter bedienen? Wij organiseren 13 juni een Rondetafel om hierover met elkaar én gastspreker André de Waal van gedachten te wisselen en de vicieuze cirkel te doorbreken! Lees verder……