STRATEGIC CONTROL

Van Controllers wordt al jarenlang verwacht dat zij de rol van Business Partner kunnen vervullen: met relevante informatie en adviezen daadwerkelijk bijdragen aan tactische en strategische besluitvorming.
Uit onderzoek blijkt dat effectieve Business Controllers verder gaan dan het monitoren van de implementatie en het effect van de gekozen strategie: effectieve controllers spelen namelijk ook een belangrijke ondersteunende rol bij voorgaande strategievorming en het komen tot strategische keuzes.

Wij helpen business control-functies bij het concreet invullen van deze business partner rol. Samen met hen voeren wij een tweetal bewezen, strategische analyses uit waarmee Business Controllers hun toegevoegde waarde meteen kunnen tonen tijdens het eerst volgende Management Team-overleg.

In lijn met verwachtingen en ambities stellen wij vervolgens vast wat er voor nodig is om strategische besluitvorming structureel te borgen in termen van bijvoorbeeld markt- en businesskennis, competentieontwikkeling, proces- of IT-ondersteuning. Aan de hand van een gezamenlijk opgesteld actieplan kunnen wij controllers desgewenst stap voor stap begeleiden, coachen én opleiden richting hun nieuwe rol.

HERKENT U DIT?

Voor het uitvoeren van strategische analyses huurt het hoger management steevast de bekende consulting firms in.

De Business Control-functie wordt te weinig gezien als een volwaardige business partner die ondersteuning kan bieden op zowel tactisch als strategisch niveau. U vind het een gemiste kans dat benodigde kennis en kunde op deze manier niet geborgd wordt binnen uw organisatie.

U heeft de ambitie om de effectiviteit van Business Control te vergroten door vanuit een regiefunctie daadwerkelijk weer actief te kunnen participeren binnen het Management Team!

Met onze expertise op dit gebied kunnen wij u

HELPEN

Lees daarover in onze factsheet of benchmark uw control-functie

Van FinTouch mag u hoog
KWALITATIEVE ADVIEZEN
verwachten!

Wij beschikken over de unieke combinatie van inhoudelijke expertise, uitgebreide sectorkennis en zeer ruime consulting ervaring door onze wortels bij een van de zogenaamde Big Four-companies.