Gezamenlijk hebben wij meer

350 JAAR PRAKTIJKERVARING

binnen het financiële speelveld van organisaties:
zowel als adviseur en projectmanager binnen de (non-) profit sector, maar ook hands-on in verschillende (interim-) rollen binnen de lijnorganisatie.
Daardoor sluiten wij makkelijk aan bij de belevingswereld van onze klanten!

JEROEN JANSEN

“De mens staat centraal bij het verbeteren én borgen van prestaties binnen organisaties.”


Energie om te verbeteren! Dat is voor Jeroen de belangrijkste drijfveer. De mens is de essentiële schakel bij het verbeteren én borgen van prestaties binnen organisaties. Hij is een gedreven teamspeler, resultaatgericht en in staat om te gaan met complexe situaties.
Jeroen is een zeer ervaren projectmanager en organisatie adviseur met een gedegen financiële achtergrond. Daarbij heeft hij zich ontwikkeld tot een expert op het gebied van de Planning & Control cyclus, waaronder Performance Management, Balanced Scorecards en Management Informatie. Die ervaring heeft hij gedurende 25 jaar binnen de (non-) profit sector opgebouwd zowel in de rol van adviseur als van business controller.
Jeroen heeft meerdere publicaties over Performance Management op zijn naam staan en is auteur van het boek “Sturen met de Balanced Scorecard”. Hij heeft bedrijfskundige economie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voordat hij FinTouch oprichtte, werkte Jeroen als senior manager bij Atos (KPMG) Consulting.

KOEN PRUYMBOOM

“Vanuit de verbinding stappen maken!”


Koen is een ervaren business professional met ruime ervaring in business control en project management. Zijn financiële kennis en adviesvaardigheden heeft hij vanuit verschillende rollen als manager, projectmanager, business controller en consultant opgebouwd. Hierdoor is hij in staat snel te schakelen en draagvlak te creëren binnen alle niveaus in een organisatie. Dit in combinatie met zijn drive en enthousiasme zorgt dat hij mensen meekrijgt om gezamenlijk het doel te bereiken.

Opgeleid als bedrijfskundig econoom aan de EUR heeft hij zowel binnen de profit- (o.a. Aon, Heineken, KLM, Robeco) als binnen de non-profitsector (Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Rijkswaterstaat, VWA) verschillende projecten gedaan. Daarin weet hij vanuit het gevoel voor zijn omgeving, mensen en processen te ontleden om zo een analyse te maken en te zien welke verandering helpt. Zo maakt hij complexe vraagstukken helder. Koen is beschikbaar voor interim klussen waarin ook iets extra’s wordt gevraagd, zodat er blijvend een verbetering wordt gerealiseerd.

SAM DOUSI

“Alles uit jezelf halen.”


Sam is een trainer/coach én adviseur met een bedrijfskundige (EUR Rotterdam) achtergrond. Hij begeleidt al meer dan 20 jaar de ontwikkeling van organisaties, leidinggevenden én professionals. Hij heeft zeer ruime ervaring in de overheid zowel binnen uitvoeringsorganisaties van het Rijk (o.a. DNB, CBS, Raad voor de Kinderbescherming, IND, DT&V, Inspectiediensten) als gemeenten (o.a. Almere, ‘s-Hertogenbosch, Ede, Apeldoorn, Utrecht, Amsterdam). Hij heeft in opdrachten veel ervaring in het domein van Bedrijfsvoering opgedaan, waaronder Finance & Control. Het specialisme van Sam binnen FinTouch is het vergroten van persoonlijke effectiviteit en adviesvaardigheden van (senior) professionals. Daarmee draagt hij bij aan een sterkere positionering van individuele controllers en de control-functie binnen uw organisatie. Leren om andere skills in te zetten, scherper te contracteren op de gewenste rol én meer toegevoegde waarde leveren. Sam is verbindend, resultaatgericht én (een tikkeltje) eigenwijs. Hij is beschikbaar voor trainingstrajecten, individuele coaching en organisatieadvies.

MARIAN KOEK

                                                                                                   “De mens en cijfers samenbrengen.”


Sinds 2002 voert Marian verbetertrajecten uit op het terrein van Planning & Control binnen de Rijksoverheid, non-profit organisaties en medeoverheden, waaronder jaarrekeningtrajecten, digitalisering van management- en stuurinformatie en kostprijsmodellen. Dat doet zij vanuit verschillende rollen zoals senior adviseur P&C, projectleider, adviseur, trainer, HPFF-coach, hoofd financiële administratie, AO/IB adviseur of business controller. De combinatie van accountant, businesscontroller en een achtergrond als docent, geeft Marian een meerwaarde om de invulling van elke opdracht vanuit verschillende invalshoeken vorm te geven. Zij werkt graag met praktische modellen en is hands-on en praktisch ingesteld. Marian is oplossings- en resultaatgericht zonder het menselijk aspect uit het oog te verliezen en doet dit met de nodige dosis humor. Daarnaast is kennisoverdracht aan medewerkers in al haar opdrachten een wezenlijk onderdeel.

In haar vrije tijd schreef Marian het boek ‘Ik verdien meer! In 10 stappen naar betere resultaten in je business’, speciaal voor vrouwelijke ondernemers.

SOFIAN ABALI

“Groeien doen wij samen!”


Met ruim 16 jaar ervaring binnen Finance heb ik mij ontwikkeld op zowel het financiële en persoonlijke vlak. Ik geloof er in dat de mensen de operatie sturen, waarin finance een sturingsmechanisme is om de verschillende disciplines in de organisatie nog beter op elkaar af te stemmen.

Met mijn communicatieve vaardigheden weet ik laagdrempelig mensen te benaderen. Hierdoor weet ik in verschillende bedrijfsculturen de verbinding te leggen, waardoor ik in staat ben mensen samen te brengen. Tevens ben ik altijd opzoek naar verbeteringen en toets ik de huidige werkzaamheden voor mijnzelf of deze beter kunnen, waardoor het proces nog beter verloopt.

De ervaring die ik heb opgedaan bij verschillende bedrijven hebben de basis gelegd om als adviseur op te treden.

WOUTER VAN BEEK

“Het (schijnbaar) onmogelijke realiseren.”


Wouter heeft zich in ruim vijfentwintig jaar consulting ontwikkeld tot een all-round lead consultant op het gebied van Management Accounting, het zwaartepunt ligt daarbij op het gebied van Cost Management, datamanagement en business intelligence. Wouter weet op zeer overtuigende wijze standaardmethodieken te vertalen naar relevante oplossingen.
Hij combineert hierbij zijn gedegen kennis op het gebied van financiën en informatiemanagement met adviesvaardigheden, creativiteit en passie voor (IT- matige) oplossingen. Kenmerkend voor zijn inzet is de verscheidenheid aan rollen die hij binnen ieder project vervult, van de inhoudelijke rol tot project management en de afstemming met de stakeholders. Hierbij weet hij met respect voor de verhoudingen binnen een organisatie de verschillende stakeholders bij een project te betrekken om het beoogde resultaat te behalen.
Met vele opdrachten voor klanten in verschillende sectoren heeft hij aangetoond dat hij met een pragmatische projectaanpak en gevoel voor verhoudingen projecten boven de verwachtingen kan opleveren.

NIELS BUTER

“Ieder zijn eigen kracht en talent laten ontdekken!”


Niels is een ervaren trainer, coach en adviseur met een bedrijfskundige achtergrond. Hij begeleid al meer dan 20 jaar individuele professionals, (project-/programma-) teams en organisatieonderdelen naar ambitieuze doelen. Hiervoor gebruikt Niels een scala aan interventies.
Opgeleid als bedrijfskundige heeft Niels veel ervaring binnen de profit- (o.a. ABN, Fortis, ING) als binnen de non-profitsector (o.a. Ministerie van Economische Zaken, RVO, Rijkswaterstaat, Rijksacademie voor Financiën, Inspectie-organisaties, Provincies). Hij heeft in deze opdrachten veel vaardigheid opgedaan in het vergroten van effectief Project- & Programmamanagement, verbeteren van teamprestaties, daadkrachtig leiderschap en strategisch adviseren. Binnen FinTouch is Niels één van de specialisten op het vlak van vergroten van persoonlijke effectiviteit en adviesvaardigheden van (senior) professionals. Daarmee draagt hij bij aan een sterkere positionering van individuele controllers en de control-functie binnen uw organisatie. Leren om andere skills in te zetten, scherper te contracteren op de gewenste rol én meer toegevoegde waarde leveren. Niels is beschikbaar voor trainingstrajecten, individuele coaching en organisatieadvies. Met zijn kennis en ervaring in combinatie met zijn enthousiasme en focus op het doel, zorgt Niels dat hij mensen meekrijgt om gezamenlijk het gewenste doel te bereiken.

SUSAAN DEMERS-GHAJAR 

“Samen de wens voor verandering omzetten naar een gedragen resultaat.”


Verandering kan alleen een succes zijn als er voor iedereen een voordeel is. Tijd besteden aan stakeholdermanagement en het samenstellen van het juiste team, dragen volgens Susaan bij aan het behalen van gedragen resultaten. Het kan hierbij gaan om het implementeren van een tool, zoals Collibra, SalesForce of TimeTell. Of om het vertalen en implementeren van een nieuwe of vernieuwde wet/en regelgeving, zoals AVG, CSRD/ESG of MiFiD. Ook het optimaliseren van processen vanuit de Lean metholdogie, of het bekijken van processen met een Risk Control Self Assessment of voor het inrichten van een business continuity organisatie, Susaan kan hierbij faciliteren.

Susaan is gecertificeerd Prince 2 project manager, Scrum master en Lean Blackbelt. Zij is haar carrière begonnen als onderzoeker bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, heeft de basisbeginselen van het advieswerk geleerd als senior manager bij Atos (KPMG) Consulting en heeft meerdere projecten uitgevoerd bij financiële instellingen en asset management organisaties.

WILFRED SLEEMAN

“Niets zo praktisch als goede theorie.”


Wilfred is een consultant met een bedrijfskundige (VU Amsterdam) achtergrond met meer dan 20 jaar ervaring in het optimaliseren van bedrijfsprocessen, organisatiestructuren en (rapportage)systemen. Zijn kennis heeft hij opgedaan bij for profit organisaties (o.a. Martinair, Heineken en ABN AMRO), non profit organisaties (Wereld Natuur Fonds, Centrum Indicatiestelling Zorg) en bij de overheid (gemeente Den Haag). Als Certified Management Accountant heeft Wilfred – naast zijn bedrijfskundige ervaring – ook opdrachten uitgevoerd als interim finance manager, en heeft hij specifieke kennis van complexe Order to Cash en Procure to Pay processen. Hij is een leergierige, planmatige probleemoplosser met oog voor direct toepasbare theorie. Wilfred heeft verder bijzondere interesse voor niet-financiële informatie (sociale-, milieu- en governance aspecten) en de impact die deze aspecten hebben op risico management, bedrijfsstrategie en besluitvormingsprocessen.

WILLEM VAN DER HEIJDEN

“Realistisch empowerment, dat is Willem’s strategie in het creëren van blijvende resultaten.”


Realistisch empowerment, dat is Willem’s strategie in het creëren van blijvende resultaten. De waarde van een advies zit niet in haar theoretische waarheid, maar in de haalbaarheid van haar succesvolle implementatie. Door alle stakeholders verantwoordelijk te houden voor hun deel in de verandering en het effect continu te monitoren borgt Willem structurele veranderingen. Willem is een gedegen projectmanager met internationale ervaring op projectteams variërend van 4 tot 20 directe teamleden van verschillende disciplines. Zijn expertise ligt in het ontwerpen en implementeren van financiële processen (Order2Cash, Purchase2Pay, Record2Report) en in het borgen van Control binnen bedrijfsprocessen (Corporate & Business Performance Management). Willem heeft Bestuurlijke Informatica (afstudeervariant binnen Econometrie) gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn ervaringen als organisatieadviseur heeft hij opgebouwd als organisatieadviseur bij KPMG Consulting en diens rechtsopvolger Atos Consulting..

MARNIX LANKHORST

 

“Passie en aandacht voor innovatie op strategisch niveau.”


Passie en aandacht voor innovatie op strategisch niveau. Een belangrijk thema voor Marnix Lankhorst in zijn rol als adviseur. Volgens hem staat of valt de continuïteit van een organisatie bij de juiste verhouding tussen innovatie en exploitatie van de business.
Marnix is een ervaren management adviseur en programma-/ projectmanager. Hij heeft de ervaring om – onder meer langs de as van (new) business planning, business cases en strategic control – een status quo te doorbreken en vervolgens vernieuwing en versnelling te realiseren. Dit zowel binnen een organisatie als verandermanager of in een markt als innovator. Marnix is als associate verbonden aan FinTouch en heeft zijn bedrijfskunde opleiding bij TiasNimbas en KPMG Consulting doorlopen. Zijn kennis en ervaring komen het best tot zijn recht in de Telecom, Energie en Hightech sector.

JEROEN SCHAFFELS

“Samen tot een goed resultaat komen is de drijfveer voor Jeroen.”


Samen tot een goed resultaat komen is de centrale drijfveer voor Jeroen. Het is niet slechts het eindresultaat dat telt, maar nadrukkelijk ook de weg ernaar toe. Hier ligt namelijk de kracht van het advies en de borging voor de toekomst. Jeroen heeft de afgelopen 16 jaar geadviseerd op Financieel Management en kent daardoor als geen ander het klappen van de zweep van de financiële functie.
Jeroen is gespecialiseerd op het gebied van Cost Management. In diversen rollen heeft hij ruime internationale ervaring opgebouwd in sectoren als manufacturing, logistiek, bankwezen, (zorg)verzekeringen en IT. Jeroen is in staat zijn inzichten en best practices te vertalen naar uw specifieke situatie, onafhankelijk van de sector waar uw organisatie in opereert. Jeroen is mede door zijn werk bij KPMG Consulting en diens rechtsopvolger Atos Consulting een consultant in hart en nieren en als geen ander in staat praktische oplossingen te implementeren. Hij is een gedreven teamspeler, resultaatgericht, gecommitteerd en in staat om te gaan met complexe situaties. Jeroen heeft Bedrijfskundige Economie gestudeerd in Rotterdam.

ANTONIO TERRIZZI

“Werken met passie! Dat is waar het voor Antonio om draait in zijn werk.”


Werken met passie! Dat is waar het voor Antonio om draait in zijn werk. Hij is daarbij een echte teamplayer: door zijn enthousiasme en humorrijke persoonlijkheid is hij een bindmiddel binnen organisaties. Antonio is een gevoelsmens en hecht veel waarde aan een goede band en open communicatie met zijn opdrachtgevers en medewerkers. Daarbij gaat hij advisering echter niet uit de weg als mensen die liever niet willen horen.
Antonio heeft meer dan 15 jaar ervaring binnen financiële functies van diverse organisaties, waarbij hij een gedegen basis voor zijn financiële kennis heeft kunnen leggen in de accountancy bij BDO. Daarnaast heeft hij in diverse branches hands-on trajecten doorlopen binnen met name de Business Control-afdelingen van verschillende organisaties. Antonio heeft de opleiding bedrijfseconomie afgerond gevolgd door een postbachelor controller.

HANS VAN ALPHEN

“Samenwerken aan verbeteringen.”


Hans is een Finance professional met bijna 20 jaar jaar ervaring in zowel profit als non-profit organisaties. Hij startte zijn carriére bij PwC in de audit met jaarrekeningcontroles bij internationale bedrijven en heeft zich sindsdien inhoudelijk ontwikkeld van audit gerelateerde interim opdrachten, naar financial controllers functies en uiteindelijk via Financial Planning & Analysis naar Business Control.
Deze ruime en grondige ervaring binnen het Finance-domein maakt dat Hans alle facetten van de Business Control-functie vanuit de basis begrijpt en beheerst. Daarnaast heeft hij vanuit die rol ondertussen jarenlange, hands-on ervaring opgedaan met diverse verbeterprojecten ten aanzien van rapportage- en afsluitingsprocessen.
Hans past zich moeiteloos aan aan nieuwe omgevingen. Hij kan goed analyseren, waarbij hij tegelijkertijd in de details kan duiken en het overzicht kan bewaren. Klanten vinden dat hij goed kan presteren onder druk, vinden hem standvastig en overtuigend, resultaatgericht en altijd op zoek naar verbeteringen in processen.

RUUD VAN GERVEN

“It always seems impossible until it’s done.”


Ontwerpen, optimaliseren, en implementeren van oplossingen binnen de bedrijfsvoering, daar ligt mijn passie! Daarbij ben ik een uitgesproken kennisexpert op het gebied van Source-to-Pay/Purchase-to-Pay. Ik lever adviesdiensten op maat voor elk vraagstuk, waarbij het uitgangspunt is het zo eenvoudig en laagdrempelig (lean) mogelijk te houden. Ik begeleid organisaties bij hun digital purchasing journey!. Ik denk vanuit ketenprocessen en in de rol van Business Consultant, Projectmanager en Change Agent heb ik gedurende de afgelopen 24 jaar ruime ervaring opgedaan. Mijn doel als project manager/adviseur is om organisaties te helpen bij het verbeteren van bedrijfsvoering in zn algemeenheid en S2P/P2P in het bijzonder op de gebieden organisatie, processen, compliance en systemen, waarbij het slim automatiseren en digitaliseren van processen voorop staat. Vol inzet en enthousiasme ga ik samen met mijn opdrachtgevers aan de slag met het uitdenken en implementeren van robuuste oplossingen. Materiedeskundigheid is de basis, de meerwaarde zit hem in mijn kracht als gesprekspartner op alle niveaus in een organisatie. Ik spreek de taal van business, inkoop & finance, én IT, waarbij de belangen van de verschillende stakeholders op een effectieve wijze worden gemanaged. Ik ben standvastig, ik heb een positief kritische houding en een proactieve opstelling, waarmee ik mensen weet te binden en te motiveren.

JOHN MARKMANN

De goede dingen doen op een goede manier.”


John’s belangrijkste drijfveer is continue verbeteren. Doelgericht maar met oog voor de complexiteit en belangen van stakeholders. John combineert kennis en ervaring op het gebied van accounting & control, project- en verandermanagement en arbeidspsychologie.
Die kennis en ervaring heeft hij de afgelopen 30 jaar o.a. opgebouwd in diverse omgevingen, publiek (SVB, Min. SZW, Onderwijs) en profit (RTL Group, Generali), groot en klein en van nationaal tot internationaal opererende organisaties. Daar heeft hij, vaak bij herhaling, gevarieerde opdrachten uitgevoerd zoals: het uitvoeren van de planning & control cyclus, het uitwerken van en adviseren over scenario’s en business cases, het optimaliseren van administratieve processen tot het projectmanagement van het selecteren en implementeren van financiële- en ERP-systemen. De rollen die hij daarbij vervulde varieerden van controller, finance manager, project manager tot consultant. John heeft oog voor detail, zonder dat hij daarbij op enig moment het grote(re) plaatje uit het oog verliest. Met zijn proactieve houding én hands on mentaliteit weet hij op het juiste moment inzichten te verschaffen en aandachtspunten te identificeren. John is afgestudeerd in de managementwetenschappen met als specialisatie controlling.

BRAM COOPS

“Slimmer en leuker werken!”


Na 8 jaar in de accountancy (PwC) en 10 jaar senior finance management rollen in vaste dienst, is Bram in 2015 gestart als interim finance en project manager, met een focus op ERP systeem implementaties en het managen van finance afdelingen en transformaties. Focus op de mens vormt voor Bram de essentiële schakel bij het verbeteren én borgen van prestaties binnen organisaties, maar ook digitalisering en automatisering kunnen hierbij een hele belangrijke rol spelen.
Bram gelooft in een projectmatige aansturing van de finance organisatie, met focus op de rol van business partner, het verhogen van de efficiency en meer fun! Tegelijkertijd erkent Bram dat finance taken en werkzaamheden deels routinematig zijn en grotendeels een terugkerend of ad hoc karakter hebben: met duidelijkheid, structuur, regelmatig overleg, automatisering en digitalisering, kun je daarin veel bereiken!
Bram heeft zeer brede ervaring in finance, waaronder het aansturen van financiële afdelingen, Financial control, Business control & management reporting, “Fast close” t.b.v. jaar- en maandafsluitingen, Budget en forecasting, Project management & project control, Jaarrekeningen, BTW, VPB, Implementatie van diverse financiële applicaties en ERP.

SANDRA PLUGGE

“Nauwkeurigheid in ondersteuning, zorgzaamheid in actie.”


Sandra is onze helpende hand met primaire focus op ondersteuning en het creëren van een positieve werkomgeving. Door haar solide achtergrond in de zorg en nu in het basisonderwijs, is Sandra gewend om met mensen te werken en brengt zij een unieke combinatie van empathie, organisatorische vaardigheden en een proactieve benadering van ondersteunende taken met zich mee. Sandra helpt ons o.a. bij het organiseren van meetings en evenementen, beheert onze website en helpt op administratief vlak.

Sandra gelooft in het belang van samenwerking en begrijpt dat effectieve ondersteuning de ruggengraat vormt van elke succesvolle onderneming. Met oog voor detail staat Sandra paraat om bij te dragen aan een soepele gang van zaken.

AANSLUITEN ALS FINTOUCH-ASSOCIATE?

Zoek jij als zelfstandig Finance-professional, Consultant, Projectmanager of Coach een energieke samenwerking? En wil je weten hoe dat er binnen de FinTouch-community uit zien? Bekijk dan de impressie hieronder en neem contact met ons op: dan praten we verder!