TOEKOMST VERZEKERD

Wij helpen u om duidelijk te krijgen hoe uw bedrijf op dit moment geld verdiend: welke afdelingen maken de meeste kosten, welke producten hebben de beste marges en in welke markten? Voorwaarde daarbij is dat uw financiële systeem op een eenvoudige manier de juiste (stuur)informatie levert. Wij hebben eenvoudige IT-oplossingen waarmee u dat snel kunt realiseren. Tevens kunnen wij u helpen om op een structurele manier te volgen of de acties leiden tot het gewenste resultaat .

Vanuit inzicht in huidige rendement bepalen wij samen met u of, waar en hoe verbeterpotentieel mogelijk is.
Daarbij wordt ook naar de toekomstige situatie gekeken: op welke manier kan of moet u straks uw verdienmodel aanpassen om goed gepositioneerd in de markt te kunnen (blijven) opereren? Wij borgen vervolgens samen de voorwaarden voor uw toekomstig rendement door de resultaten in samen hang met de acties te meten.

HERKENT U DIT?

De markt van intermediairs is aan grote veranderingen onderhevig. Nieuwe wet- en regelgeving – met name kostentransparantie en het provisieverbod op complexe producten – wordt binnenkort van kracht. Daarbij zullen kosten voor opleidings- en compliance-eisen onverminderd blijven stijgen.

Verder is het vertrouwen in de verzekeringssector en de tussenpersoon laag, neemt de concurrentie van directe kanalen toe en kiezen steeds meer consumenten voor het zelf regelen via internet.

In dit licht dienen Intermediairs hun verdienmodel te herzien en tegelijkertijd te werken aan kwaliteit én efficiency voor een betere marktpositionering.

Met onze expertise op dit gebied kunnen wij u

HELPEN

Lees daarover in onze factsheet

Van FinTouch mag u hoog
KWALITATIEVE ADVIEZEN
verwachten!

Wij beschikken over de unieke combinatie van inhoudelijke expertise, uitgebreide sectorkennis en zeer ruime consulting ervaring door onze wortels bij een van de zogenaamde Big Four-companies.